Fredmund Malik và Peter Drucker

Ban hành chính sách hay hệ thống chính sách?

Trong bài viết này, tôi sẽ không xem xét vấn đề quản trị doanh nghiệp hay chính sách doanh nghiệp như một chủ đề về hoạt động kinh doanh thông thường....

Post Views 14556 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Tầm quan trọng của mục đích và sứ mệnh

Trong một số tổ chức, có một sự lo lắng thường trực - hay bị nhầm lẫn với động lực - và với một số người, đó là sự bình tĩnh. Sự khác biệt này có thể ...

Post Views 13850 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Có nên cho phép mắc sai lầm trong kinh doanh?

Những lỗi sai có liên quan gì đến văn hóa lãnh đạo? Tại sao lại không được phép mắc sai lầm? Cách tốt nhất để quản lí các “lỗi sai” trong quản lí là g...

Post Views 64012 Post Comment 1

Fredmund Malik và Peter Drucker

Tư duy đúng – Quản lý đúng: Chìa khóa của sự thành công

Cách tốt nhất và duy nhất để mọi người thành công là thông qua sự Quản lý Đúng và Tốt – nghề chuyên về sự hiệu quả. Đó là chìa khóa để chuyển tiềm năn...

Post Views 10021 Post Comment 0


Fredmund Malik và Peter Drucker

Syntegration – giải pháp mới trong Cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21

Khi những phương pháp thông thường không còn giải quyết được vấn đề mới đang đặt ra cho doanh nghiệp, nhà quản lí cần tìm kiếm các phương án khác. Syn...

Post Views 8980 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Làm thế nào để nhận ra “cái mới” trong cuộc Đại chuyển đổi?

Có những “cái mới” xảy ra ngoài kia mà nhiều người chưa biết. Hoặc là không nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy nhưng không nhận ra. Điều gì đẩy kiến thức và...

Post Views 11475 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Khi Công nghệ 4.0 gặp Tổ chức 2.0 (P2)

Trong Cuộc Chuyển đổi Thế kỉ 21, số hóa là một trong những động lực mãnh mẽ nhất. Công nghiệp 4.0, Dữ liệu Thông minh, sự thống trị của hệ thống công ...

Post Views 7981 Post Comment 1 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Khi Công nghệ 4.0 gặp Tổ chức 2.0 (P1)

Trong Cuộc Chuyển đổi Thế kỉ 21, số hóa là một trong những động lực mãnh mẽ nhất. Công nghiệp 4.0, Dữ liệu Thông minh, sự thống trị của hệ thống công ...

Post Views 7099 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Những quy tắc trở thành nhà lãnh đạo thực sự

Lãnh đạo là một trong những chủ đề hàng đầu của mọi tổ chức trong suốt thời gian dài. Đứng trước những thách thức của thời đại ngày nay, chúng ta càng...

Post Views 14844 Post Comment 1 Post Video Post Pic

;