Fredmund Malik và Peter Drucker

Các yếu tố của giá trị

Khi khách hàng đánh giá một sản phẩm hay dịch vụ, họ cân nhắc giá trị nhận thức của nó so với giá chào bán. Các nhà tiếp thị nói chung đã tập trung nh...

Post Views 6472 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Như thế nào mới là tiếp thị thành công?

Nhiều người coi tiếp thị khá lôi cuốn, nhưng cũng mang tính lừa bịp và làm phiền người khác. Họ tranh luận rằng marketing tập trung quá nhiều sự chú ý...

Post Views 4101 Post Comment 2


;