TGĐ PTSC Lê Mạnh Cường: Luôn tìm kiếm giải pháp mới để giữ trọn niềm tin của khách hàng

TGĐ PTSC Lê Mạnh Cường: Luôn tìm kiếm giải pháp mới để giữ trọn niềm tin của khách hàng...

Là doanh nghiệp thành viên duy nhất của PETROVIETNAM có đủ năng lực đảm nhiệm các dự án điện gió ngoài khơi, Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) luôn được giới quan tâm theo dõi sát sao về những biến động trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự điều chỉnh trong mục tiêu chiến lược. Vậy năm 2022 này PTSC hoạt động ra sao, đâu là những mục tiêu trong năm 2023 khi PTSC tròn 30 tuổi và định hướng dài hạn của Tổng công ty sẽ là gì? Những câu hỏi này đã được Thời Đại đặt ra với ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc PTSC.;

Banner default
BannerDHGTop10Duoc2021
;

Văn bản gốc


;