Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2024

Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2024...

Ngày 11/07/2024, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2024. Đây là hoạt động thường niên do Vietnam Report nghiên cứu và công bố từ năm 2012, mở rộng ra nhiều ngành kinh tế trọng điểm trong đó có ngành Nông nghiệp Công nghệ cao nhằm ghi nhận và tôn vinh những hạt nhân tạo sự đột phá trong cuộc cách mạng công nghệ cao của ngành Nông nghiệp quốc gia.

Báo cáo

Hồ sơ 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam_Phiên bản 2024

Hồ sơ 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam_Phiên bản 2024

Năm 2024 là năm thứ mười bảy liên tiếp, bộ Ấn phẩm “Hồ sơ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” được Công ty cổ ...

Báo cáo thường niên Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2024: Tái thiết năng lực cạnh tranh: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng

Báo cáo thường niên Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2024: Tái thiết năng lực cạnh tranh: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng

Báo cáo Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam 2024: Tái thiết năng lực cạnh tranh: tìm kiếm cơ hội tăng trưởng là sản phẩm do Vietnam Report c...

Báo cáo thường niên White Paper: Kinh tế Việt Nam 2024: Cộng hưởng nỗ lực, tạo đà bứt phá

Báo cáo thường niên White Paper: Kinh tế Việt Nam 2024: Cộng hưởng nỗ lực, tạo đà bứt phá

Sách trắng song ngữ “Kinh tế Việt Nam 2024: Cộng hưởng nỗ lực, tạo đà bứt phá” là sản phẩm do Vietnam Report cùng nh&oacu...

Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2023: Tăng trưởng lợi nhuận bền vững: Định vị doanh nghiệp giữa biến động

Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2023: Tăng trưởng lợi nhuận bền vững: Định vị doanh nghiệp giữa biến động

Báo cáo song ngữ Vietnam Earnings Insight 2023 với chủ đề “Tăng trưởng lợi nhuận bền vững: Định vị doanh nghiệp giữa biến động” là sản phẩm do Vietnam Report c...

Banner default
Banner default
;

Văn bản gốc


;