Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Lợi ích của việc trở thành Công ty Đại chúng là gì?

Lợi ích của việc trở thành Công ty Đại chúng là gì?

28/07/2021

Chuyên mục: Tin tức In trang

Hơn 400 công ty tư nhân đã phát hành đợt cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2020, theo báo cáo của Statista. Trở thành công ty đại chúng thay đổi bản chất doanh nghiệp, mang lại tiền mặt nhưng cũng làm tăng các bên liên quan mà bạn phải trả lời. Lợi ích của việc trở thành công ty đại chúng là đáng kể, nhưng phát hành cổ phiếu công khai có một mặt trái.

Phát hành công khai lần đầu - Initial Public Offerings

Các doanh nghiệp nhỏ thường bắt đầu với tư cách là các công ty tư nhân. Một quyền sở hữu duy nhất có một chủ sở hữu. Một công ty hợp danh có hai hoặc nhiều hơn chủ sở hữu. Một số công ty phát hành cổ phiếu nhưng chỉ cho một số ít các nhà đầu tư mạo hiểm hoặc gia đình và bạn bè của chủ sở hữu, theo Viện Tài chính Doanh nghiệp.

Lợi ích của Công ty Đại chúng

Một điểm mạnh lớn là bán cổ phiếu ra cho công chúng là một cách dễ dàng để huy động vốn. Đây cũng không phải là giao dịch một lần vì bạn có thể phát hành thêm cổ phiếu để kiếm tiền.

IPOhub cho biết huy động vốn là lợi ích lớn nhất của một công ty đại chúng. Một đợt IPO thành công trung bình có thể huy động được gần 100 triệu USD, trong khi một số công ty đã huy động được nhiều hơn thế. Số tiền đó giúp các công ty đại chúng dễ dàng đầu tư vào tài sản mới, tăng nhân viên hoặc mua lại các công ty khác. Cổ phiếu giao dịch công khai cũng hấp dẫn vì nó có tính thanh khoản. Các nhà đầu tư ban đầu của bạn có một cách dễ dàng để rút tiền và tự thưởng cho mình. Bạn có thể thu hút hoặc giữ nhân viên bằng cách cung cấp cho họ quyền chọn mua cổ phiếu.

Trở thành công ty đại chúng cũng nâng cao hồ sơ công ty. Đó không chỉ là vấn đề của bản ngã: Tin tức tài chính thường xuyên đưa tin về các đợt IPO, khiến các nhà đầu tư, nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng biết đến công ty. Do sự giám sát chặt chẽ về quy định đi kèm với IPO, công ty trở nên đáng tin hơn. Mọi người biết đó không phải là một nhà điều hành bay đêm có thể biến mất và để lại cho họ những hóa đơn chưa thanh toán.

Lược dịch theo Small Business

  
;

Văn bản gốc


;