Báo cáo thường niên Vietnam Earnings Insight 2017: Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế năm 2017-2018

Để tồn tại và thành công trong nền kinh tế, vấn đề tăng trưởng và sinh lời luôn là những yếu tố mà các doanh nghiệp phải cân nhắc để có thể thu hút khách hàng và nhà đầu tư. Đặc biệt, khả năng sinh lời chính là yếu tố quyết định sống còn đến tình hình phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn, là mục tiêu cơ bản và tất yếu của hoạt động kinh doanh mà mọi doanh nghiệp đều hướng đến.

23/11/2017

Báo cáo thường niên Vietnam CEO Insight 2017: Cuộc Chuyển đổi Thế kỉ 21 - Tư duy quản lý thế giới mới

Báo cáo song ngữ Vietnam CEO Insight 2017 với chủ đề Cuộc Chuyển đổi Thế kỉ 21 – Tư duy quản lý thế giới mới là ấn bản đặc biệt của Vietnam Report được phát hành trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị thường niên Vietnam CEO Summit 2017. Báo cáo là tập hợp các bài phỏng vấn, quan điểm, phân tích những xu hướng mới, cách thức để các nhà quản lý thay đổi tư duy và cách nhìn nhận trước cuộc Đại chuyển đổi thế kỷ 21 đang diễn ra.

 

18/07/2017

Báo cáo thường niên Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017

Báo cáo Tăng trưởng và Thịnh vượng Việt Nam 2017 do Vietnam Report phát hành là tập hợp các bài nghiên cứu và phân tích về cơ hội và thách thức tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam và một số ngành triển vọng trong thời gian tới. Đồng thời báo cáo cũng ghi nhận những đánh giá, nhận định của doanh nghiệp xung quanh vấn đề tăng trưởng và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp trước tình hình môi trường kinh doanh biến động ngày nay.

12/04/2017

Báo cáo thường niên White Paper 2017 : Doanh nghiệp lớn Việt Nam - Chặng đường 10 năm: Gỡ bỏ rào cản, kiến tạo môi trường kinh doanh

Năm 2017 đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển của thương hiệu VNR500, một thương hiệu đã được cộng đồng quốc tế, người tiêu dùng, các nhà đầu tư và chính phủ ghi nhận. Nhân sự kiện này, Vietnam Report cũng đã nghiên cứu và công bố Báo cáo thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp lớn - Chặng đường 10 năm: Gỡ bỏ rào cản – Kiến tạo môi trường kinh doanh”.

 

05/04/2017

Báo cáo thường niên Vietnam CEO Insight 2016: Marketing đột phá trong kỷ nguyên số

Cùng với sự kiện thường niên Vietnam CEO Summit năm 2016, Vietnam Report đã nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm song ngữ Báo cáo thường niên Góc nhìn CEO (CEO Insight Report). Số Báo cáo xuất bản năm 2016 tập trung vào chủ đề Marketing đột phá trong kỷ nguyên số. Báo cáo là tập hợp các quan điểm, các bài viết phân tích, các bài phỏng vấn và các nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, quản trị, truyền thông và marketing về chiến lược marketing đột phá trong thời đại số hóa.

01/01/2017


;