Doanh nghiệp bền vững là chìa khóa cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của đất nước

Doanh nghiệp bền vững là chìa khóa cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của đất nước...

Tăng trưởng bền vững vì sự thịnh vượng lâu dài trong tương lai là một mục tiêu phát triển chiến lược của nước ta hiện nay.Bài toán phát triển bền vững này đã và đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước cũng như các doanh nghiệp cần đưa ra lời giải nhằm hiện thực hóa mục tiêu quốc gia “tăng trưởng đi đôi với bền vững”.;

Post Views 263 Post Comment 0

Tiêu điểm

Video

Sự kiện tranh luận

 Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trở thành bài toán khó

Tranh luận

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trở thành bài toán khó

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam hiện nay chiếm khoảng 98 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, trong đó số doanh nghiệp vừa chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiếm 29,6% và còn lại...

Post Views1837 Post Comment0

Vai trò bán hàng cần thiết đối với các công ty đa quốc gia

Tranh luận

Vai trò bán hàng cần thiết đối với các công ty đa quốc gia

Nếu bạn chỉ có thể tuyển dụng thêm một người vào công ty năm nay, bạn sẽ tuyển vào vị trí nào? Sale? Marketing? Tài chính? Hay một ví trí khác?...

Post Views207 Post Comment0

Tăng trưởng nhanh hay suy thoái chậm: con dao hai lưỡi của M&A

Tranh luận

Tăng trưởng nhanh hay suy thoái chậm: con dao hai lưỡi của M&A

Nghiên cứu gần đây nhất của chúng tôi về sự tăng trưởng của các công ty phần mềm và dịch vụ online đã có nhiều phát hiện ngạc nhiên về lợi nhuận và rủi ro trong tăng trưởng mua vào. ...

Post Views1679 Post Comment0

Xu hướng - Đầu tư

Dữ liệu - Báo cáo

Báo cáo cập nhật VCB Quý 3/2016

Báo cáo cập nhật VCB Quý 3/2016

VCB tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng tốt nhất trong hệ thống hiện nay xét cả về chất lượng tài sản, tiềm năng tăng trưởng, hiệu quả hoạt động cũng như khả n...

Báo cáo phân tích ngành Bất động sản Khu công nghiệp

Báo cáo phân tích ngành Bất động sản Khu công nghiệp

Ngành bất động sản khu công nghiệp Việt Nam là một ngành mới nổi hấp dẫn, chiếm nhiều lợi thế hơn Trung Quốc và các nước trong khu vực nhờ giá t...

Chiến lược đầu tư tháng 9/2016: Chọn lọc cổ phiếu trong giai đoạn thanh khoản suy giảm

Chiến lược đầu tư tháng 9/2016: Chọn lọc cổ phiếu trong giai đoạn thanh khoản suy giảm

Về tổng thể, VDSC đánh giá thị trường sẽ đón nhận nhiều thông tin kém tích cực hơn là thông tin hỗ trợ trong th&aa...

;

Văn bản gốc


;