Tin tức

Đột phá trong thời đại biến động: Đổi mới và chiến lược đổi mới

Thế giới biến động, doanh nghiệp cũng không thể đứng yên. Xuất hiện như một phương sách hữu ích đối phó với khủng hoảng, suy thoái và những thời điểm ...

Tin tức

Dữ liệu đã trở thành vấn đề sống còn, là tài sản mới của doanh nghiệp

"Dữ liệu là một cấu phần quan trọng được hình thành, tạo lập và trở thành một loại tài sản mới của doanh nghiệp", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền th...

Tin tức

Lễ công bố Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả

Ngày 04/08/2023 tại Khách sạn Sheraton, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet ch...

Tin tức

Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ

Ngày 04/08/2023 tại Khách sạn Sheraton, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet ch...


Tin tức

Hội nghị Vietnam CEO Summit 2023 - Kinh tế dữ liệu: Cơ hội cho doanh nghiệp tạo đột phá trên toàn

 Ngày 04/8/2023 tại Khách sạn Sheraton - TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức H...

Post Video Post Pic

Tin tức

Những điều các CEO cần biết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (P3 - Hết)

Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ khi ChatGPT, Bard, Claude, Midjourney và các công cụ ...

Post Video Post Pic

Tin tức

Những điều các CEO cần biết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (P2)

Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ khi ChatGPT, Bard, Claude, Midjourney và các công cụ ...

Post Video Post Pic

Tin tức

Những điều các CEO cần biết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (P1)

Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ khi ChatGPT, Bard, Claude, Midjourney và các công cụ ...

Post Video Post Pic

Tin tức

Tận dụng nền kinh tế dữ liệu: Các nhà lãnh đạo cần lưu ý những gì?

Trong những năm đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các công ty chỉ mới bắt đầu khám phá tiềm năng của các cơ hội dựa trên dữ liệu. Nhưng với sự x...

Post Video Post Pic

;