Báo cáo ngành

Trang chủ » Báo cáo ngành » Báo cáo Tổng quan thị trường Bất động sản - Xây dựng Việt Nam: Từ bước tiến 2017 đến triển vọng 2018

Báo cáo Tổng quan thị trường Bất động sản - Xây dựng Việt Nam: Từ bước tiến 2017 đến triển vọng 2018

01/05/2018

Chuyên mục: Báo cáo ngành

Năm 2017 đã qua để lại bức tranh thị trường bất động sản với gam màu sáng chiếm chủ đạo. Giao dịch ổn định, dòng vốn FDI vào bất động sản cũng như số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành bất động sản mới thành lập đều tăng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nỗ lực tái cơ cấu đầu tư, định hình lại sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường. Năm 2018, dự báo thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, các phân khúc sẽ tiếp tục sôi động và có những chuyển biến riêng biệt.

 

Trước bối cảnh đó, Vietnam Report giới thiệu Báo cáo ngành bất động sản - xây dựng năm 2018, bên cạnh phân tích những diễn biến, kết quả hoạt động của ngành bất động sản - xây dựng trong giai đoạn 2017 - 2018, Báo cáo sẽ đưa ra những nhận định về triển vọng ngành trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Báo cáo sẽ đưa ra những đánh giá, nhìn nhận từ phía các doanh nghiệp, khách hàng và chuyên gia trong ngành để từ đó có một cái nhìn toàn diện, đa chiều về xu hướng phát triển ngành trong thời gian tới.

  
;

Văn bản gốc


;