Fredmund Malik và Peter Drucker

Sự vui vẻ trong công việc

Làm việc thì nên vui vẻ - nhưng nếu bạn không đạt được điều đó, hoặc ít nhất là không thể luôn vui vẻ? Liệu suy nghĩ về sự vui vẻ trong công việc có t...

Post Views 831 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Phương pháp làm việc để quản lí cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21

Cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21 đang tạo ra những thay đổi. Trong thực tế, nhiều thứ không còn hoạt động trong Thế giới Cũ, và cũng không hoạt động t...

Post Views 66 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Fredmund Malik: Một góc nhìn Quản lý khác

Quản lý dưới góc nhìn của GS. Fredmund Malik – nhà tiên phong trong quản lý dựa trên hệ thống toàn diện và hiện đại nhất với hệ thống quản lý Malik Ma...

Post Views 106 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Cuộc Đại Chuyển đổi Thế kỉ 21

Nền kinh tế và xã hội đang trải qua một trong những quá trình biến đổi lớn nhất trong lịch sử. Sự biến động này có thể hiểu được như là sự chuyển đổi ...

Post Views 182 Post Comment 0


Fredmund Malik và Peter Drucker

Làm thế nào những người bình thường có thể tạo ra kết quả phi thường

Làm thế nào mà những điều phi thường tới được thế giới này? Làm thế nào những người bình thường có thể làm được những việc phi thường – và nhờ đó họ c...

Post Views 121 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Lãnh đạo quản trị

Ban quản trị cần làm thế nào để hướng một CEO mới đến thành công?

Rất ít người có nhiều kinh nghiệm với việc kế nhiệm CEO hơn là Ram Charan. Trong vòng hơn 3 thập kỷ, Charan đã tham gia vào cuộc tìm kiếm CEO tại Hoa ...

Post Views 164 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Xu hướng thị trường

Cuộc cách mạng mới phải là một cuộc cách mạng bền vững

Chưa đầy một tháng sau khi nhiều người trong chúng ta có mặt tại hội nghị khí hậu tại Paris, đã có một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện tại Davos. H...

Post Views 250 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo?

Mỗi doanh nhân đều biết câu chuyện về một giám đốc điều hành thông minh, có tay nghề cao, người được đề bạt vào vị trí lãnh đạo rồi cuối cùng thất bại...

Post Views 2013 Post Comment 2 Post Video Post Pic

Góc kinh điển

Các lãnh đạo doanh nghiệp cần biết về Hội nghị khí hậu tại Paris

Các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà hoạt động chính sách sẽ tiến hành họp tại Paris trong vài tuần tới về vấn đề biến đổi khí hậu. Sau 20 năm đàm phá...

Post Views 113 Post Comment 2 Post Video Post Pic

;