Tin tức

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc nhanh và hiệu quả trong mọi bối cảnh

KOTRA: tròn 59 năm với hệ thống 127 văn phòng ở 84 nước trên thế giới tự hào đi tiên phong, không ngừng các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư vì...

Tin tức

Các công ty đại chúng đã đi đâu?

Các doanh nghiệp đang tiếp tục hoạt động tư nhân. Một số khác đang phát triển ngày càng lớn mạnh. Đó không nhất thiết là một vấn đề....

Tin tức

Sự khác biệt giữa các Công ty đại chúng và Công ty tư nhân

Công ty đại chúng bán cổ phiếu của mình trên một sàn giao dịch chứng khoán; công ty tư nhân thì không. Sự khác biệt đó ảnh hưởng đến nghĩa vụ pháp lý ...


Tin tức

Góc nhìn toàn cảnh Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả & Những hàm ý chiến lược phát triển bền vững hậu COVID-19

Vietnam Report lần đầu tiên công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín & Hiệu quả năm 2021. Những doanh nghiệp trong VIX50 không ch...

Post Video Post Pic

Tin tức

Lợi ích của việc trở thành Công ty Đại chúng là gì?

Hơn 400 công ty tư nhân đã phát hành đợt cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2020, theo báo cáo của Statista. Trở thành công ty đại chúng tha...

Post Video Post Pic

Tin tức

COVID-19 tạo lằn ranh phân hóa trên thị trường Công nghệ thông tin - Viễn thông

Trong báo cáo Top 10 Công ty Công nghệ uy tín được công bố, Vietnam Report đã chỉ rõ dịch COVID-19 là tác nhân đẩy nhanh sự phân hóa trên thị trường C...

Post Video Post Pic

Tin tức

Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Bảng xếp hạng VIX50 và báo cáo của Vietnam Report thể hiện thực trạng bức tranh kinh tế Việt Nam với các doanh nghiệp có vai trò định hướng và dẫn dắt...

Post Video Post Pic

Tin tức

Thêm giải pháp cho phát triển thị trường chứng khoán

Theo báo cáo của Vietnam Report, công ty đại chúng được quản trị tốt sẽ giảm chi phí giao dịch, chi phí vốn, độ rủi ro, gia tăng hiệu quả kinh doanh....

Post Video Post Pic

;