Tin tức

Lễ công bố Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả

Ngày 04/08/2023 tại Khách sạn Sheraton, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet ch...

Tin tức

Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ

Ngày 04/08/2023 tại Khách sạn Sheraton, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet ch...

Tin tức

Hội nghị Vietnam CEO Summit 2023 - Kinh tế dữ liệu: Cơ hội cho doanh nghiệp tạo đột phá trên toàn

 Ngày 04/8/2023 tại Khách sạn Sheraton - TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức H...

Tin tức

Những điều các CEO cần biết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (P3 - Hết)

Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ khi ChatGPT, Bard, Claude, Midjourney và các công cụ ...


Tin tức

Những điều các CEO cần biết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (P2)

Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ khi ChatGPT, Bard, Claude, Midjourney và các công cụ ...

Post Video Post Pic

Tin tức

Những điều các CEO cần biết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (P1)

Trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ khi ChatGPT, Bard, Claude, Midjourney và các công cụ ...

Post Video Post Pic

Tin tức

Tận dụng nền kinh tế dữ liệu: Các nhà lãnh đạo cần lưu ý những gì?

Trong những năm đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các công ty chỉ mới bắt đầu khám phá tiềm năng của các cơ hội dựa trên dữ liệu. Nhưng với sự x...

Post Video Post Pic

Tin tức

Những nhóm cổ phiếu hấp dẫn nhất năm 2023

Theo kết quả khảo sát Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) năm 2023 của Vietnam Report, nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngành điện… đang có ti...

Post Video Post Pic

;